21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlar ”Değişim”, ”Gelişim” ve “Hız” olacaktır.

Değişimin kişiden başlaması ve organizasyona bir “Kültür” olarak yansıması kuşkusuz  “Öğrenme” olgusuyla yakından ilgilidir.

Öğrenme bilmek değil, bilinenlerin uygulamaya geçirilmesiyle ölçülmelidir.

“…Tek döngülü öğrenme genel olarak organizasyonun mevcut işleyişi ile ilgili ve çok kapsamlı olmayan “düzeltici” önlem ve uygulamaları kapsar… Tek döngülü öğrenmeyi gerçekleştiren organizasyonlar, öğrenme faaliyetlerini kendi değerlerinde bir değişiklik yapmaksızın gerçekleştirirler.

Çift döngülü öğrenme ise organizasyonun amaçlarını ve amaçları çevreleyen değer ve inançlarını yeniden  biçimlendirmeyi içerir. Aslında bu tür öğrenme, organizasyonun kültürünün değiştirilmesi anlamını taşır”

Öğrenen Organizasyon vizyonuna ulaşmak için çift döngülü öğrenmeyi yerleştirmeyi amaçlayan “Eğitim ve Geliştirme” çalışmaları en önemli araçlarımız olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir başka deyişle “eğitimin en önemli işlevi değişim üretmektir”

“Pek çok insan hemen elde edebilecekleri açık seçik bir yarar göremedikleri sürece değişime direnme eğilimindedir… yeni beceriler kuruluşta istenen değişiklikleri gerçekleştirebildiği sürece eğitim uzun döneme yayılan sonuçlar meydana getirir. Eğitim tek başına işgücünü motive edemez, ekonomik sistemi değiştiremez. Ama herhangi bir kuruluştaki değişim çabalarının önemli bir parçası    olabilir ve olmalıdır; hatta olmak zorundadır.”

Tüm bu gerekçelerle, en önemli stratejik hedeflerimizden biri olarak belirlediğimiz  “AVRUPA AKADEMİ” yapılanmasının, öğrenen organizasyon vizyonumuza ulaşmamızda bize çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.

2015 yılı başından itibaren faaliyete geçecek olan “Avrupa Akademi”, sektörümüzde yer alan tüm kuruluşlara da tarafsız hizmet sunmayı, böylece sektörümüzdeki işgücü kalitesinin, geliştirici rekabetin ve refahın yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.  

Avrupa Akademinin sunacağı Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma hizmetlerinden bazıları şunlar olacaktır;

 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yetiştirme
 • Makine ve Gemi Değerleme Uzmanı Yetiştirme
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Sınavlarına Hazırlık
 • Gayrimenkul Finansı
 • Gayrimenkul Mevzuatı  
 • Kurumsallaşma Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Kurum Anayasasının Oluşturulması
 • Kurum Kültürü Analizi ve Hedeflene Kültürü Belirleme
 • Organizasyonel Yapılanma ve Norm Kadro
 • Stratejik Planlama ve Strateji Belirleme
 • İş Süreçleri
 • İş Modelleri
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yapılandırılması
 • İK Seçme ve Yerleştirme
 • Yetkinlik Geliştirme ve Yetkinlik Ölçümleri
 • Pazarlama ve  Satış Stratejileri
 • Yönetim ve Yöneticilik Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Satış ve İkna  Becerilerini Geliştirilmesi
 • İletişim ve Kendini Kabul Ettirme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Biz Kültürü ve Takım Olma Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Bireysel Gelişim Danışmanlığı