Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak gayrimenkul değerlemesi hizmetlerinin yanında müşterilerimizin gayrimenkul portföylerinin etkili yönetimine yönelik danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz; Gayrimenkullerin kamu kurumlarına yönelik hakları, sorumluluk ve kısıtlamaları, mülkiyet durumları, olası riskler, kaynakların doğru, uygun, etkin ve verimli kullanımının planlanarak, kanun ve mevzuatlar kapsamında   yönetiminin sağlanmasına yönelik çalışmalardır.

  • Mülkiyet haklarının tespiti ve sınırlı ayni hakların kullanımına yönelik çalışmalar,
  • Kanun ve Yönetmeliklere göre gayrimenkullerin durum tespitleri ve bilgilendirme raporlarının hazırlanması,
  • Gayrimenkullerin teknik analizlerinin yapılarak, çap, ifraz, tevhit, yola terk gibi durumlarının tespit edilerek raporlanması,
  • Gayrimenkullerin Tapu kayıtlarının, kat irtifakı projelerinin ve yönetim planlarının incelenerek durum tespiti yapılması, çözüm önerilerinin sunulması.
  •  Arsalara ilişkin İmar planları, İmar uygulamaları (15, 16 veya 18. Madde uygulamaları) ve yapılan tespitlere uygun proje geliştirme önerilerinin sunulması,
  • Arazi kullanımına yönelik tespitler ve önerilerin yapılması, arazi geliştirme çalışmaları, Arazi toplulaştırılmasına yönelik çalışmalar, Tarım arazilerinin kullanımına yönelik değerlendirmeler,
  • Üstyapı projelerinin incelenerek ruhsat, iskan, imar dosyası, emlak rayiç değeri gibi tespit ve takibinin yapılarak raporlanması.
  • İnşaat seviye tespiti ve takibi (aylık ve yıllık periyotlarla inşaatta yapılan harcamaların tespiti)
  • Gelir getiren gayrimenkullerin (Otel, Avm, Hastaneler, İş Merkezleri, Havalimanları, Limanlar, vb.) gelir yöntemine göre nakit akış tablolarının hazırlanarak finansal projeksiyonlarının çıkartılması ve değerleme raporlarının hazırlanması.