Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Ülkemizdeki yıpranmış ve niteliksiz yapı stokunun iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Belediye, Üniversite, Özel Sektör Kuruluşları ve İnşaat Firmaları tarafından geliştirilen Kentsel Dönüşüm ve Yenileştirme Projelerine yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

  • Bölge, Mahalle, Site, Ada, Parsel, Bina Ölçeğinde Mevcut Durum Tespitlerinin Yapılması,
  • Site veya Bina Ölçeğinde Yapılan Kentsel Dönüşüm Değerleme Çalışmaları,
  • Katılım Değerlerinin Hesaplanması,
  • Dağıtım Değerlerinin Hesaplanması,
  • Bölgeye Yönelik Projeksiyonların Analizi,
  • Kentsel Dönüşüme İlişkin Veri Taban ve Model Geliştirilmesi,
  • Kentsel Dönüşüme Yönelik Her Türlü Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi.